Releases of 02.10.1993

opcode32

powerh8er par excellence
OP
Member
Joined
Jun 28, 2004
Messages
404
Trophies
0
Website
Visit site
XP
138
Country
United States
Space_Crusade-SKILLION [2 Files/1.1MB]

CODE Â Â Â ÜÜÜÜÜÜ Â ÜÜÜÜÜ Â ÂÜÜÜ Â ÜÜÜÜÜ Â ÂÜÜÜÜÜ Â Â Â Â Â ÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜ Â ÜÜÜÜÜÜÜ
 ÂÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜßÛÛÛÛÛß ÂÛÛÛÛß ßÛÛÛÛÛß ÜÛÛÛÛÛÛß Â Â Â Â ÛÛÛÛÛÛÛÛÞÛÛÛÛÛÛÛÜÞÛÛÛÛ
 ÞÛÛÛÛÛßßÛÛÛÛÝÞÛÛÛÝ ÂÛÛÛÛÞÛÜ ÞÛÛÛÝÜÛß ÞÛÛÛÝ Â ÂÜÛÜ ÂÛÛÛß ÂßÛÛÛÞÛÛÛ ßÛÛÞÛÛÛÝ
 ÛÛÛÛÛ Â ÂÛÛÛÛ ÛÛÛ ÜÛÛÛßÞÛÛÛÝÞÛÛÛÝßÛÜ ÞÛÛÛÝ Â ÞÛÛÛÝ ÛÛÝ Â ÂÞÛÛ ÛÛÛ ÜÛÛ ÛÛÛ
 ÞÛÛÛÛ Â Â ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛß Â ßÛß ÞÛÛÛÝ ÂßÛÞÛÛÛÝ Â ÂßÛß ÂÛÛÛ Â ÂÛÛÛÞÛÛÛÞÛÛÝÞÛÛÛÝ
 ÂÛÛÛÛÛÜ Â ÂßÝ ÛÛÛÛÛÝ ÜÜÜÜÜÜÜÞÛÛÛÝ Â ÞÞÛÛÛÝ ÂÜÜÜÜÜÜÜÞÛÛ Â ÂÛÛÛÞÛÛÛ ÛÛÛÞÛÛÛÝ
 ÂÞÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜ ÂÛÛÛÛÛÝßÜ ÛÛÛÛÛÞÛÛÛÝ Â ÂÞÛÛÛÝ ßÜ ÛÛÛÛÛÞÛÛ Â ÂÛÛÛÞÛÛÛ ÂßÛÞÛÛÛÝ
ÂÞÜ ßßßÛÛÛÛÛÛÛÝ ÛÛÛßÛÛÜ ÂÞÛÛÛÝÞÛÛÛÞÜÜ ÂÞÛÛÛÞÜÜ ÂÞÛÛÛÝÛÛÛÝ ÂÞÛÛÛÞÛÛÛ ÝÞÛÞÛÛÛÝ
ÂÞÛÛÜ Â Â ßÛÛÛÛ ÛÛÛ ÂÛÛÛÜ ßÛÛ ÞÛÛÛÝ ßÛÛÞÛÛÛÝ ßÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÝ ÂÞÛÛÛ ÛÛÝ ßÜß ÛÛÛ
 ÛÛÛÛÜÜÜÜÛÛÛÛÝÞÛÛÛÝ ÂßÛÛÛÜ ÛÝ ÛÛÛÛÜÜÛÛ ÛÛÛÛÜÜÛÛÛÞÛÛ ÛÛÛÛÜÜÛÛÛÛÞÛÛÛ Â ÂÞÛÛÛÝ
 ÂßÛÛÛÛÛÛÛÛÛßÜÛÛÛÛÛÜ ÂÞÛÛÛÜÞÛÜÞÛÛÛÛÛÛßßÞÛÛÛÛÛÛßÜÛÛÛÝ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÝÞÜ ÛÛÛÛÛ
   ßßßßß Â Âßßßßß Â Âßßß ßß Âßßßßß Â Âßßßßß ßßßßßß Âßßßßßß ßßßßßß ßßßßßßßß
                           ÂiRON MaN

           Äþ-*-QUƒLIT˜ RäLäƒSES PRäSENâS-*-þÄ

ÂÉÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
»
³          ÂSPACE CRUSADE FROM GREMLIN GRAPHICS          ³
ÂÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
»
º Supplier  ³ Young God & PAL   ³  Display ³ EGA 16 / VGA 256     º
º Cracker  ³ NOFX        ³  Sound  ³ Buzzer/Adlib/Roland    º
º Protection ³ Doc Check      ³  Controls ³ All            º
º Date    ³ 10th February 1993 ³  Rating  ³ °°°°°°°±±± 7/10      º
ÂÈÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
¼

ÂÉÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Release Notes ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍ»
 ÂAnother Fine Quality release from SKiLLiON!

 ÂThis is the one conversion of the well-known WARHAMMER 40 000 story of
 ÂGames Workshop. You control a group of five people fighting against the
 Âslimy aliens. You can equip your fighters with various weapons and watch
 Âthem during the animated fights in an isometric view. The range of
 Âtheir moves depends on the level/weight of their equipment.
 ÂAfter installing the game just use the crack.com and start the game. Â
 ÂThat's it.
 Â
ÂÈÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
¼
ÂÉÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÂNotes ÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍ»

 ÂOk guys, the SKiLLiON German HQ, Dark Side, is finally online kicking ass
 Âwith 2 nodes.
 ÂAll the SKN releases will be there as free download for a while!
 ÂAsk for the NUP to me or to Doc Lecter in any of the most important boards
 Âin the US. No lamers accepted !!! hehe

 ÂGreetings to : Paris Angel (Keep on the good job)
         Razor Blade (Don't i contribute to the scene ???)
         Knightmare (I love ya !!!, haha)
         Iron Man (Thanks for the cool logo)
         Always Dangerous, Savage Steel, Satan Angel, Shinobi,
         Spread, Black Rider, Devil, Stingray, Randall Flagg,
         Ufonaut.
  Doc greets Â: Devil (Hope the modems will arrive soon)
         Daryl (Happy Coding)
         Rotor (hi partner)
         Albatros , Axe/Submission, The Z & all SKN members
 Â
 ÂGroup greetings to : PYRADICAL, THG, TRSi AND
            SiNiSTER (UW II final version ? was a very lame rls).

                            Â-Quark & Doc Lecter
ÂÈÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
¼


     ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ [ SKiLLiON Members ] ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
     .                            .
     .            ÂQUARK             Â.
     .    ÂRENEGADE PRISONER, PARIS ANGEL, THE FOX    Â.
     .   Slain, Kamelot, Doc Lecter, Batblaster, Acid,   .
     .  Dusk, AfterLife, Radio Active, Lysergic Dillusion, Â.
     . Poseidon, Sparky, Bogard, Ufo, Freezer, Sectorcharger .
     .         ÂMerlin K, Young God.         .
     .                            .
     ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

     ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ [ SKiLLiON Couriers ] ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
     .                            .
     .   ÂTranX, ÂHoly Smoke, ÂErik the Red, ÂMr. ZZZ   Â.
     .                            .
     ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

                 SKN Boards
ÛßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÛ
Û Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Û
Û ÂLiTHiUM     ÂúúúWorldúúúHQúú Â313-671-1301 ú3 nodesú Acid       ÂÛ
Û ÂLOGIC SYSTEM   úúEuropeanúHQúú +31-171947640 ú3 nodesú SectorCharger   Û
Û ÂHADES      ÂúúúúúúUSúúúHQúú Â913-894-1795 ú2 nodesú AfterLife     Û
Û ÂTHE SOFTWARE CITYúúCanadianúHQúú Â416-465-5412 ú3 nodesú Lysergic DillusionÛ
Û ÂMUSICAL PHARMACY úúúúúúIHQúúúúúú +39-815751248 ú3 nodesú BatBlaster    ÂÛ
Û ÂMETAL CHURCH Â Â úúúúúúAHQúúúúúú +43-725266402 ú3 nodesú UFO Â Â Â Â Â Â Â Û
Û ÂDARK SIDE    ÂúúúúúúGHQúúúúúú +49-772132445 ú2 nodesú Doc Lecter    ÂÛ
Û ÂLUCKY TOWN    úúúúúúSHQúúúúúú +34-PRI-VATE Âúúúúúúúúú The Fox      Û
ÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛ
Û Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Û
Û ÂSunset Strip   úúúDist.Siteúúú 609-683-4962 Âúúúúúúúúú Dusk       ÂÛ
Û ÂUtopian Alliance úúúDist.Siteúúú 301-340-3290 Âúúúúúúúúú Mr. Oofus     Û
ÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛ

ÉÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍ»

      Âú Do you want your board to be a SKiLLiON site ?

       ÂCall to Lithium - 313-671-1301 and logon as :
             ÂHandle  : DISTRO
             ÂPassword : QUARK
       Âand then leave mail to QUARK explaining whatever
       Âyou want concerning your board.
       ÂTell also what could you offer to SKiLLiON.

      Âú Do you want to be a SKiLLiON courier ?

       ÂCall also to Lithium using the same account and
       Âleave mail to QUARK explaining all that you think it
       Âis important to know.

ÈÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄͼ

Comment: Wow, a turn-based strategy game based on the Warhammer Boardgame. This looks actually pretty interesting, too bad i never played it
frown.gif
SKILLION released alot of crap tho, so don't really expect big things from them
wink.gif
Space_Quest_V_BETA_100_PERCENT_WORKING-INC [6 Files/7.1MB]

CODE              ßÜþ Â Â Â Â Â Â Â Þ Â Â Â ÜÜÛß
              ßÛÜ Â Â ÜÜßß Â ÂÛ Â ÜÜÛÛÛß
            ÜÜÛÛÛÜÜ ÂÜÛß Â Â Â ÛÛÝßÛÛÛÛÛ
          ÂÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ Â Â Â ÂÛÛÛÛÜßÛÛÛ
         ÂÜÛßÛÜßÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÜ Â ÜÝÛÛÛÛÛÛÛ Û ÂßÜ
         þß Â ÛÝÞÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÜßÝÛÛÛÛÞÛÛÛÛ Â ÂÞÛ
           ÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛ ÂÛÛÛÛÛÜßÛÛÛÝÛÛÛÛÝ Â ÂÛÛ
    ÂÜ ÜÜÜÜ ÜÜ Ü ÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÝÜ ÛÛÛÛÛÛÜßÛÝþÛÛÛÛ ÜÜ ÛÛÛ Ü ÜÜÜÜ ÜÜÜ
Ü ÜÜÜßÛÜßÛßÛÜÛßÛÜÛÛß ßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ Ü ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÞÝÛÛÛÝßÜÛÛÛÛÛ ÛßÛÜÛßÛÜÛßÛÜÛÜÜÜ Ü
         ÂÜÛÛÜÛÛÛßßßÛÛÛÜÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛßÜÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÝ Â Zed Nitro
         ÜÛÛßßßÜÜßßßÜÜÜßßßÛ ÂÛÛßß Â ÂßÛ ÛÛÝÞÛÛßÛ Â Â Â
         ßÜÜßßß Â Â Â ÂßßßÜÛ Â Â Â Â Â ß ÛÛ ßÜß
        ÜÜß Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂÛÝß
       Üß Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂÛ
      Âß Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ý

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º           International Network Of Crackers            º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
             ÂIs proud to present
ÂÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
³ [ Space Quest V - The Next Mutation by Sierra - ]    ³³[ Â02/10/93 Â]º
ÂÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
³ Supplied by.: Line Noise      ³ Display...: VGA/EGA        ³
³ Cracked Âby.: Null Set       ³ Sound.....: All          ³
³ Packaged by.: Tormented Soul    ³ Overall...: þþþþþþþþÛþ  Â[9/10]  ³
³ Protection..: N/A         ³ Game Type.: Adventure       ³
ÂÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 Greets go to: Rambone - You should have released it
        Wayne - Great Job!
        Witch King - Hows life without Razor?
        Line Noise - Are you alive?
        The Jet - Where are you?
        Jt - Nice Try, maybe next time

              - Bar Manager

              Â- RELEASE NOTE -
            [Release Notes/Instructions]
               Â
          Â
       We know this is not the final release, however it is
  Âa 100% working copy. We have played the game from begining to end,
  Âto ensure that this copy works.. Any group who release the another
  Â100% release deserves the ridicule they will recieve. Also included
  Âin this release are the coordinates.. The protection is easy. Once
  Âyou get to the Starcon Apptitude Test answer all 10 question with
  Âthe last possible answer [E] for all questions except for questions
  Â8, and 9 which the last possible answer is [D]. When installing you
  Âmust install from disk. Unzip the files with the -d command. Well,
  Âthe graphics and sound are amazing on this one, probably best sierra
  Âgame yet.. Enjoy.....
                               Â

        Â
        Â
        Â
         ßÛÜÛÜ ßÛÛÛÛÛÛß ÛßÛÛÛÛÛÛ Ûßßßßßßß ÜÛßÜÛ
    °°°±±±²²² ßÜÛÜß ²ÛÛÛÛÛÛ²²Û²ÛÛÛÛÛÛ²ÛÛÛÛÛÛÛÛ²ßÛÛÜÛ ²²²±±±°°°
         ßÛßÛß ÂÛÛÛÛÛÛ ÂÛ ÛÛÛÛÛß ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛßÜß
        ßÜßÜÛßÛ ßßßßßßßß ß ßßßß Â ßßßßßßß ÂÜßÛÛßÜß
         ßÜßÛÜ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂßÛßÜß
          ßÜß Â Â Â Â ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Â Â Â Â ÂßÜß
           ßÜ Â Â Â ÂPresident    ÂÜ ß
                ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                Line Noise

               ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
               Vice President Â
               ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                Bar Manager
              American Gladiator           Â
                                Â
                ÂÄÄÄÄÄÄÄ
                ÂMembers Â
                ÂÄÄÄÄÄÄÄ
               Wayne - Hojoe
           Metal Clown - nataS - Ricochet
          ÂSPooZ - Strider - Tormented Soul
          ÂDigital Knight [Can. President]

                ÂÄÄÄÄÄÄÄÄ
                ÂCrackers Â
                ÂÄÄÄÄÄÄÄÄ
     ÂBig Eddie - Destroyer - Jt - Null Set - Northwind - Tj Â

             ÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
             ÂCourier Co-Ordinator
             ÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
           ÂDumper - Kram - The Devestator

                ÂÄÄÄÄÄÄÄÄ
                ÂCouriers Â
                ÂÄÄÄÄÄÄÄÄ
           ÂDragon Warrior - Fizban - light
          BudMan - Stargazer - The Rave - Gandalf
          ÂMr.Crowley - Silver Surfer - Aazarak
                             Â

  .úùù----ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÑ HQ BOARDS ÑÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄ-----ùùú.
  ÂElectric Dreams     ³World  HQ ³ 612-XXX-XXXX ³ Bar Manager
  ÂAlters of Death     ³Canada ÂHQ ³ 416-XXX-XXXX ³ Digital Knight
  ÂThe Colisevm       ³Courier HQ ³ 201-XXX-XXXX ³ American Gladiator
  ÂWhiplash         ³W.Cour. HQ ³ 206-XXX-XXXX ³ Kram
      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄ

  Â.úùù----ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÑ MEMBER BOARDS ÑÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÂ-----ùùú.
   Arbitrage       ³   ÂUSA   ³ 310-XXX-XXXX ³ SPooZ/Hojoe
   Blazing Hell     ³   ÂCAN   ³ 705-XXX-XXXX ³ nataS
   Dumper's Den     ³   ÂUSA   ³ 313-XXX-XXXX ³ Dumper
   Gotham City      ³   ÂUSA   ³ 214-XXX-XXXX ³ Tj
   Soul of the Hunter  ³   ÂUSA   ³ 212-XXX-XXXX ³ Tormented Soul
      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄ

  .úùù----ÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍ DISTRIBUTION SITES ÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÂÄÄ-----ùùú.
  ÂBiTUSA          ³  ÂUSA  ³ 510-XXX-XXXX ³ Ricochet
  ÂCygnus-X         ³  ÂUSA  ³ 305-XXX-XXXX ³ Spike
  ÂHellbound        ³  ÂUSA  ³ 205-XXX-XXXX ³ Melek Taus
  ÂHouse of Pain      ³  ÂUSA  ³ 813-XXX-XXXX ³ Aeon Flux
  ÂRazor's Edge       ³  ÂUSA  ³ 805-XXX-XXXX ³ Dungeon Master
  ÂThe Wooden BoxCar    ³  ÂUSA  ³ 606-XXX-XXXX ³ Packrat
      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄ
              ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Â
              Affiliates Boards
              ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    Primal Scream BBS  -713-    ÂNo Rest for the Wicked -313-
    The Forgotten World -203-    ÂCause N Effect     -313-
    Sanctuary(tm)    -305-

ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´Write ToÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
º       ÂI.N.C.                  ÂI.N.C.       º
º     ÂP.O. Box 1084       OR       ÂP.O. Box 65535     º
º      Amherst, NY              Dundas Postal Outlet    º
º     14226-1084 ÂUSA            Dundas, ON ÂL9H 6Y6 ÂCANADA º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´Final NoteÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
º Support the software companies! If you enjoy using a program or playing a º
º game, consider buying it! Someone's got to make it worth the programmer's º
º effort to keep up the high standards... They DESERVE it. Â Â Â Â Â Â Â Â Â º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

Comment: Man i loved those Sierra Adventures back then! Altho Space Quest V was the last good Space Quest game, number 6 sucked
frown.gif
This game actually had some tricky copy protection that kicked in quite late into the game, i remember that it required a couple of crackfixes or so. Actually, all the Sierra games seemed to have tough protections, it seems they usually got released uncracked as -IND and were never cracked later either
frown.gif
I only know about a few ones that got put out by scene groups, but alot of the really big ones (KQV comes to mind) i never saw a proper scene release of
frown.gif
I really love the fact that this is a 100% working beta release, imho beta releases are much cooler and more interesting then the actual retail ones, too bad we really don't get many (if any!) of these nowadays. Back then ALOT of betas were released and it was usually not that easy to tell whether a release was just a almost finished beta or some super-early retail. Speaking about betas, there was an earlier beta release of this game put out by RAZOR on 01.21.1993, here it is:


Space_Quest_V-RAZOR [6 Files/6.9MB]
Code:
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂÜÛÜ
                 ÂÜÛ²²²ÛÜ
                ÂÜÛ²²²²²²²ÛÜ
               ÂÜÛ²±±±±±±±±±²ÛÜ
              ÂÜÛ²±°°°°°°°°°°°±²ÛÜ
             ÂÜÛ²±°       °±²ÛÜ
            ÂÜÛÛßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÛÛÜ
           ÂÜÛ²²²ÛÜ Â ÂS I N C E  ÂÜÛ²²²ÛÜ
          ÂÜÛ²²²²²²²ÛÜ Â 1 9 8 5  ÜÛ²²²²²²²ÛÜ
         ÂÜÛ²±±±±±±±±±²ÛÜ Â Â Â Â ÜÛ²±±±±±±±±±²ÛÜ
        ÂÜÛ²±°°°°°°°°°°°±²ÛÜ Â Â ÜÛ²±°°°°°°°°°°°±²ÛÜ Â Â Â Â ú
       ÂÜÛ²±°       °±²ÛÜ ÜÛ²±°       °±²ÛÜ Â Â Â ù
      ÂÜßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÜ Â Â ³
Â Â Â Â Â Â ß Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ú ù Ä ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ ù ú
    ±²ÛÛÛÛ² ±²ÛÛÛ²± ²ÛÛÛÛ²± ²ÛÛÛÛ²± ±²ÛÛÛÛ²  °±² ²ÛÛÛ²± °±² °±² ³
    ²ÛÜÜÜÛÛ ²ÛÜÜÜÛ² ÜÜÜÜÜÛ² ÛÛ Â Û² ²ÛÜÜÜÛÛ Â Â²Û ÛÛÜÜÛ² Â²Û Â²Û ù
  ÂÜß ²Û ²ÛÜÜ ²ÛÜÜ Û² ²ÛÜÜÜÜÜ ²ÛÜÜÜÛ² ²Û ²ÛÜÜ Â Â²Û Â ÜÜÛ² Â²Û Â²Û úßÜ
 ÂÜß Â ±² ±²Û² ±²ÛÛ Û± ±²ÛÛÛÛ² ±²ÛÛÛ²± ±² ±²Û²  ±²  ²Û²± ±² ±²  ÂßÜ
ÂÜß Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ßÜ
ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß
                                    Â-BS-
             ðð=- P R E S E N T S -=ðð
ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
º           ÂSpace Quest V - The Next Mutation           º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͸
³   -*- Release Information -*-   ³ ³    -*- Game Information -*-   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³     Cracker ³ Hal9000      ³ ³  ÂPublisher ³ Sierra On-Line    ³
³ Protection Type ³ a 10-Question test³ ³ ÂGFX & Sound ³ All         ³
³    ÂSupplier ³ BlueLight     ³ ³ Release Date ³ 21 Jan. 1993     ³
ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ;
ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
º Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â º
º Game Notes: ÂSo it finally arrived : SPACE QUEST V - The next mutation. Â Â º
º ~~~~~~~~~~~ ÂAnd of course it was released by your favourite group RAZOR  º
º       Â1911.. Who else did you expect to be able to actually release º
º       ÂAND crack a Sierra-game? This one has been playtested for   º
º Â Â Â Â Â Â Âquite a while now and it seems to be running perfectly well, Â º
º       Âwithout any further protection than the one right in the    º
º       Âbeginning of the game. It will be very convenient though    º
º       Âto take a look at the docs and the maps when they come out.  º
º       ÂThis is the 5th episode of Sierras best series. Its got lots  º
º       Âof humour, awesome graphics, entertaining plot and great    º
º       Âmusic/soundfx. Oh! BTW, check out our new intro 'RAZOR.EXE'  º
º       Âdone by our new Australian members!              º
º Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â º
º       ÂHave fun with this masterpiece and watch out for more slices  º
º Â Â Â Â Â Â Âof quality from the blade. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â º
º Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â º
º       ÂSpecial thanks must go to Hal9000, BlueLight, Jurgen and TRC. º
º Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â º
º Â Â Greets: ÂEldar, Mr. Irq, Randall Flagg, Onyx, Zodact, Sh.Knight, Tom, Â º
º   ~~~~~~~ ÂE.Knight, R.Blade, Jack, Nick, M:Et, Ginnie, Baal, Fr.Mate,  º
º       ÂDarwin, Miramber, Insane, BS, Dune and Butcher.        º
º Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â º
º    ÂTDT: ÂNice double releasing on the BChess-4000 crackpatch and on   º
º    Â~~~~ ÂPopulous II. Keep up the good(?) work!!            º
º Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â º
º   ÂNOTES: ÂKindergarden is DOWN forever, so dont bother calling anymore. º
º   Â~~~~~~ ÂFrom now on BEDROCK will be our European Headquarter.     º
º Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â º
º Â Â Â Â Â Â ÂWelcome to our new Canadian member: Hal9000 - nice work! Â Â Â º
º Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â º
º                           Â{Sector9 & Doctor No} º
º Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
º               -=RAZOR=- Couriers               º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

                Â- Senior -
        ÂGangsta Rok, Wind Walker, Joebee & DEViL

                 - Elite -
  ÂBen Jammin, The Black Mage, Bullwinkle, DuNe, Janno, Load Master,
ÂLord Thinker, Mad Carder, Capitano Nemo, The Phantom, RAiDER, Sid Vicious,
   ÂShadow PhanTom, Sniper, Messenger of Death, iNTERLOPER & D.D.

                 - Trial -
  Czar, CyberNetic Samurai, The Illusionist, Country Boy, Dark Spyre,
       Steelheart, Deathstar, The Slacker & Marauder
                   
ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
º             World-Famous Razor 1911 Boards           º
ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
º Apocalypse      ÂWorld HQ   Â(5 nodes)  Whistler/POW  XXX-XXX-XXXX º
º The Dark Palace    Courier HQ  Â(4 nodes)  Escape Key   XXX-XXX-XXXX º
º The Brewery      Australian HQ (3 nodes)  Ginnie     +61-35790190 º
º Bedrock        European HQ        Slick Willie  +47-XXX-XXXX º
º Physical Damage    Canadian HQ        Bone Crusher  XXX-XXX-XXXX º
ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
º Agents of Fortune   Member Board Â(2 nodes)  Butcher    Â409-786-3767 º
º Asylum        ÂMember Board       ÂBlueLight   Â+39-PRI-VATE º
º Boner's Domain    ÂMember Board       ÂRambone    ÂXXX-XXX-XXXX º
º Death Valley     ÂMember Board       ÂJurgen    Â+390233240297 º
º Digital Express    Member Board       ÂRed Baron   Â+55273250791 º
º The Flip Side     Member Board       ÂAzmodeus    XXX-XXX-XXXX º
º Maximum Overdrive   Member Board Â(2 nodes)  Twin Turbo   XXX-XXX-XXXX º
º Midpoint Void     Member Board Â(2 nodes)  Holy Ward   ÂXXX-XXX-XXXX º
º Spyrit's Crypt    ÂMember Board       ÂBlack Spyrit  XXX-XXX-XXXX º
º Surburbia       Member Board Â(2 nodes)  The Chairman  XXX-XXX-XXXX º
ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
º ASCII Express     Affiliate         Captain Over  XXX-XXX-XXXX º
º Borderline      ÂAffiliate         The Wizz    813-922-4125 º
º Bucket of Blood    Affiliate         Roger Ramjet  403-XXX-XXXX º
º Camelot        Affiliate         Black Knight  606-258-2821 º
º Data Dump       Affiliate  Â(2 nodes)  ÂRISC      XXX-XXX-XXXX º
º Desert Storm     ÂAffiliate         Amigo     Â+XXX-XXXXXXX º
º Fatal Future     ÂAffiliate         Mindbender   +46-31932845 º
º Fifo-Lifo       Affiliate         Big Al     XXX-XXX-XXXX º
º File Cabinet     ÂAffiliate  Â(3 nodes)  ÂFile Clerk   815-399-8978 º
º HELL         ÂAffiliate  Â(3 nodes)  ÂAsmodeus    XXX-XXX-XXXX º
º High Voltage     ÂAffiliate  Â(2 nodes)  ÂSledgehammer  XXX-XXX-XXXX º
º Metal Works      Affiliate         Heavy Metal  ÂXXX-XXX-XXXX º
º Mode 101       ÂAffiliate         The Prof.   Â206-486-2546 º
º SkyNet        ÂAffiliate  Â(2 nodes)  ÂCyberChrist  ÂXXX-XXX-XXXX º
º Soul Asylum      Affiliate         Mystic Vision Â514-654-2613 º
º Street Spydrs     Affiliate  Â(4 nodes)  ÂMaverick    XXX-XXX-XXXX º
º The Texas Madhouse  ÂAffiliate  Â(3 nodes)  ÂTEX & Warlock ÂXXX-XXX-XXXX º
º Violent Playground  ÂAffiliate         Laric     Â+46-40456649 º
ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
º The House of God   ÂOutpost          Hoppermania  Â+31206642172 º
º Horror House     ÂOutpost          Thunder Droid Â+455485-0045 º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ


ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
º              -=RAZOR=- Information               º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

           Wanna be a Razor 1911 Courier?
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ÂFill out an app and upload it to Boner's Domain or contact Rambone!

           Wanna be a Razor 1911 Affiliate?
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Call Spyrit's Crypt or Agents of Fortune & logon with account VISITOR
  password RAZOR. ÂLeave feedback with your voice # and we will contact
             you as soon as possible.

                Razor Europe!
                ~~~~~~~~~~~~~
  Positions available for European Spreaders/Mailspreaders & Affiliates.
    ÂCall the European HQ or write to the Razor Europe P.O. Box.

              ÂRazor 1911 P.O. Box!
              Â~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ÂWrite to the P.O. Box today. ÂFan & hate mail are welcome and will be
    posted in the RazorNet (tm). ÂWe also appreciate all donations.


ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
º            Â-=RAZOR=- P.O. Box Addresses             º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

           RAZOR 1911 PC    ÂRAZOR EUROPE
           BOX 2034       BOX 945
           Vidor, TX 77662   ÂN-7001 TRONDHEIM
           U.S.A.        NORWAY

              Â-*- -*- -*- -*- -*-

      ÂSUPPORT THE COMPANIES THAT RELEASE QUALITY SOFTWARE!
       ÂIf you liked this game, please buy the original.

There is also gonna be a final release of this game, time will tell what group managed to put that one out
smile.gifThere wasn't much action in the console scene this day, the only things i can see being released are:

Tiny_Toon_Adventures_Buster_Busts_Loose_Plus5_Trainer_BSL_Format_SNES-ELITENDO [1 File/5K]

Code:
 Â Â Â Â __ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â __ Â Â Â Â Â Â Â____
 | . Â/\ \  __    __ _________  /\_\   Â.   / Â\ \  Â.   |
Â-*- Â/ Â\ \ /\ \ Â. Â/\ \\___ Â___\ / / / Â Â _____ / /\ \ \_____ ½-=o=- Â Â 
 |. / /\ \ \\ \ \  Â\ \ \__/\ \__// /_/_  Â/   \\ \ \ \ \ Â_ \ . | Â.
  Â\/_/ Â\ \\ \ \ Â__\ \ \ \ \ \ Â\ \/\_\__/\ Â___ \\ \ \ \ \ \\ \  Â
Â. Â Â / /\ \_\\ \ \/\_\\ \_\ \ \ \ Â\ \/_/\_\ \ \\ \ \\ \ \ \_\ \\ \ Â .
 Â.  \/_/ / / \ \/ / / \/_/_ \ \ \ Â\ \/ / /\ \ \\ \ \\ \/ / /\ \\ \ Â
    Â/ / /  \ Â/ /  Â/\_\ \ \_\ Â\ Â/ / Â\ \_\\ \_\\ Â/ /\ \_ÿ__\ Â*
    Â\/_/ Â. Â\/_/   \/_/ Â\/_/  \/_/  Â\/_/ \/_/ \/_/ Â\/____/ 
                             Â~ LoWLiFe ~
Âo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o

Famicom/Snes/Famicom/Snes/Famicom/Snes/Famicom/Snes/Famicom/Snes/Famicom/Snes

          Call 1 of these cool BBS numbers !

* Hit & Run    (31) 405 742 36   ÂWorld Hq  ÂAtari ST/Snes-Famicom
 Risky Business Â(44) 513 530 299   U.K. Hq   Atari ST/Snes-Famicom
 Outer Region  Â(1) Â303 766 2778  ÂU.S.A. Hq  Atari ST/Snes-Famicom
     Â

* -> First release here !

Snes/Famicom/Snes/Famicom/Snes/Famicom/Snes/Famicom/Snes/Famicom/Snes/Famicom

          Tiny Toones Megatrainer as BSL format
         Â~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Another [L]egend Megatrainer gets raised out of the Amiga scene into the
multi-user scene . 

L8er -=( Sledge/Elitendo )=-

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Elitendo sends regards to : Cynix , Baseline , Vision , Legend , Quartex
~~~~~~~~ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Âand Anthrox 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Comment: Seems to be the same trainer then the -LEGEND release i posted about yesterday, but only in .BSL format this time? I really dunno why this was done, maybe someone can give some input on this?Super_Deluxe_Copier_II_DOCS-IND [1 File/5K]
Code:
        > SUPER DELUXE COPIER-II (SDC-II) <
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ACTION TECHNOLOGIES CORP.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ATC, based in California, has just released the latest new console copier

called the "Super Deluxe Copier II" for the Super Nintendo. This unit is

by far, the most flexible copier available. The most unique feature about

this unit is the way it handles all the current file structures. The unit

has been designed with an "ADC CHIP" (Auto Detect Chip), which will now

automatically detect (for example, SMC, SWC, FIG, SUD,etc) file extentions,

and ANY future extentions created by other copier makers. In the event a

file extention cannot be recognized, it can easily be upgraded by a simple

DOS upgrade. ATC promises to upgrade their DOS as new file extentions come

out, or at least provide a PATCH fix, which can be written to the file.

Another new feature not found on current copiers, is a Serial Port (RS232)

which so far, I haven't been able to confirm what it will be used for. Its

my guess that it might be used to connect a modem to the copier. The reason

I say this, is because there is an option in the MENU DOS (on bootup) that

shows "Config Term". The only problem here is that its ghosted (disabled).

Perhaps ATC intends to 'enable' this option in a future DOS upgrade. I'll

try and confirm this with ATC and report on this at a later date.

---------------------------------------------------------------------------

FEATURES:
~~~~~~~~~
- Serial Port (RS232) Â Â Â Â(Modem?) * NEW!
- Parallel Port       Â(Hook Up To PC)
- 32MBIT Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â (Upgradable To 64MBIT - Internal)
- Memory Expansion Slot   Â(Memory Card Insert)
- 512kb RealTime Backup Ram Â(Upgradable To 1 MB When Available)
- Fast/Slow Rom       Â(Auto-Detectable)
- Built-In Drive       (High Density, Formats Up To 1.6k)
- SCSI Interface       (Plug-In For External Hard Drive) * NEW! *
- SDCDOS_V1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â(DOS Version 1)
- Built-In Sound Ripper   Â(RIP Sound Samples, And Save To Disk, With
               Playback Option From Menu) * NEW! *
- DSP Chip          (Upgradable to DSP2/3 When Available)
- Socket For SFX Chip    Â(Easy Pop In/Out For Future Upgrades)
- 8 MHz Co-Processor     (S.E.T.A. Compatible)
- Freeze Button       Â(Freezes Game ANYWHERE, allows You To Snapshot
               Screen And Save To Disk, View With ShowPic
               Option From Menu) * NEW! *
- Action Replay Built-In   (Cheat Mode)
- No Cartridge Needed    Â(Adaptor Available For Japanese Cartridges)
- Screen Saver        (Automatically Blanks Screen - Configurable
               By DOS Menu) * NEW! *
- Internal Clock/Timer    (Used For Screen Blanker As Well)
- Software Utility Pack   Â(All Necessary Utilities On Supplied Disk To
               Link Up/Transfer From PC Or External HD. All
               Menu Driven For Easy Use)
- Compatible With SMC Â Â Â Â(Can Load/Play ALL Previous SMC Games!)
- 1 Year Warranty      Â(2 Year Warranty Available At Very Low Cost)

- COST: (US) $325.00

---------------------------------------------------------------------------

MENU FEATURES:
~~~~~~~~~~~~~~
SDCDOS_V1 has a 32 Color MENU, configurable from a 256 Color Palette! As
you can see, the Super Deluxe Copier II is not only packed with many great
features, but also looks fantastic to use! The Menu consists of 3 different
Sub Menus to avoid looking cluttered. Here is a rundown of how it works:


MENU SCREEN ONE:
~~~~~~~~~~~~~~~~ Â Â Â Â Â SUPER DELUXE COPIER II
             ÂATC (C)opyrighted 1993
                ÂSDCDOS_V1


RUN IC CARTRIDGE
                         RAM AVAIL: 32M
COPY IC CARTRIDGE
                         CARTRIDGE: 0M
RUN FILE

COPY FILE
                       ÂPRESS [A] TO SELECT
PLAY SAMPLE

SHOWPIC

NEXT MENU


MENU SCREEN TWO:
~~~~~~~~~~~~~~~~ Â Â Â Â Â SUPER DELUXE COPIER II
             ÂATC (C)opyrighted 1993
                ÂSDCDOS_V1


LOAD FILE
                         RAM AVAIL: 32M
SAVE FILE
                         CARTRIDGE: 0M
LOAD DATA

SAVE DATA
                       ÂPRESS [A] TO SELECT
FORMAT DISK
                 &nb
 

Site & Scene News

Popular threads in this forum

General chit-chat
Help Users
    K3Nv2 @ K3Nv2: This songs better https://youtu.be/8YgM6tbBQ-I?si=UjKh6uu_5CNc0a5S