Dutch language AKAIO FW 1.4.1 PROPER

Discussion in 'Acekard' started by Freekers, May 14, 2009.

 1. Freekers
  OP

  Freekers Newbie

  Newcomer
  1
  May 11, 2009
  Netherlands
  The Dutch language file which is included in the AKAIO FW 1.4.1 is still just plain English text.
  See it for yourself and open the "language.txt" file located in the lang_nl folder..
  I don't know if this is a mistake or you guys don't have a Dutch translation, but I just wanted to let you know that it's wrong at the moment..

  Anyway, here is the correct Dutch (Nederlands) Translation for AKAIO FW

  <div class='codetop'>CODE</div><div class='codemain' style='height:200px;white-space:Pre;overflow:auto'>[font]
  main = tahoma.pcf
  language = 9

  [start menu]
  Start = START
  Copy = Kopieer
  Cut = Knip
  Paste = Plak
  Delete = Verwijder
  Save Type = Save Type
  Patches = Patches
  Setting = Systeem Opties
  Info = Eigenschappen
  Help = Hulp
  More = Meer ->
  3in1 = 3in1
  Cheats = Cheats

  [message box]
  yes = Ja
  no = Nee
  ok = OK
  cancel = Negeer

  [cheats]
  title = Cheats: SELECT = Save selectie
  error_title = Fout
  error_text = Cheat file is niet gevonden
  selectrom = Selecteer een .NDS bestand
  noxml = Cheat DB bestand niet gevonden
  ccexists = .CC bestaat al, een nieuwe aanmaken?
  nonefound = Geen cheats gevonden in DB
  xmlselect = Selecteer cheat Database:
  confirm = Bevestigen
  confirm_rebuild = .CC bestand opnieuw opbouwen
  invalid cheatdb = Beschadigde/verkeerd cheat database
  Rebuild = Herbouw
  Sel. DB = Sel. DB

  [progress window]
  processing save = Verwerken... niet uitschakelen!
  processing copy = Kopieert... niet uitschakelen, %c=annuleren!
  first use sd = Controleren van SD-kaart voor het eerste gebruik...
  gba load = Laden GBA game...
  gba save load = Laden GBA save...
  gba save store = Verwerken GBA save... Niet uitschakelen!
  erase nor = Wissen NOR flash... Niet uitschakelen!
  rebuilding cheat data = Herbouwen cheat bestand.

  [gba settings]
  gbabutton = GBA instellingen
  gbasleepdescription = (L+R+Start: slaap/ Select+Start: wakker)
  title = GBA instellingen
  sleephack = Universele slaapstand
  autosave = Backup save bij opstart

  [copy file error]
  title = Kopiëren bestand of map fout
  text = Bestand of map bestaat niet

  [copy file exists]
  title = Vervangen van bestand bevestigen
  text = Deze map bevat al een bestand met dezelfde naam. Wilt u het bestaande bestand vervangen door dit bestand?

  [copy dest is directory]
  title = Kopiëren bestand of map fout
  text = Deze map bevat al een map met dezelfde naam. Het is niet mogelijk om bestand te kopieren.

  [move dest is directory]
  title = Verplaatsen bestand of map fout
  text = Deze map bevat al een map met dezelfde naam. Het is niet mogelijk om bestand te verplaatsen.

  [no copy dir]
  title = Map kopieer/knip fout
  text = Map kopieren/knippen wordt op dit moment niet ondersteunt!

  [stop copying file]
  title = Bestand kopieren annuleren bevestigen
  text = Weet u zeker dat u bestand kopieren wilt annuleren?

  [confirm delete file]
  title = Verwijderen bestand/map bevestigen
  text = Bestand/map kan niet hersteld worden, weet u zeker dat u '%s' wilt verwijderen?

  [do not delete directory]
  title = Map verwijderen fout
  text = Deze map is niet leeg, verwijder eerst inhoud van de map en probeer opnieuw.

  [unknown save type]
  title = Safe type onbekend
  text = De save type van dit programma is onbekend, druk "A" om handmatig type te bepalen.

  [no savelist]
  title = Fout bij laden save lijst
  text = De save list kon niet geladen worden, "savelist.bin" is niet aanwezig.

  [restore save fail]
  title = Save data herstel mislukt
  text = De save data kon niet hersteld worden, negeren en verder gaan?

  [backup save fail]
  title = Save data bewaren mislukt
  text = De save data kon niet bewaard worden, betreffende disk heeft wellicht niet genoeg ruimte.

  [language changed]
  title = Systeem taal wijziging bevestigen
  text = Weet u zeker dat u nu wilt herstarten om de systeem taal wijziging toe te passen? Kies "Nee" om later te herstarten.

  [ui style changed]
  title = Interface thema wijziging bevestigen
  text = Weet u zeker dat u nu wilt herstarten om de interface thema wijziging toe te passen? Kies "Nee" om huidige thema te behouden.

  [save type]
  title = Save type instelling
  text = Save type
  Unknown = Onbekend
  No Save = Geen save
  4K = 4K
  64K = 64K
  512K = 64K/512K
  2M = 2M
  4M = 2M/4M

  [scrolling]
  Fast = Snel
  Medium = Gemiddeld
  Slow = Langzaam

  [system setting]
  title = Systeem opties

  [disk info]
  total = Capaciteit: %s
  used = Gebruikt: %s
  free = Beschikbaar: %s

  [no free space]
  title = Onvoldoende ruimte
  text = Er is onvoldoende ruimte op de doel disk, kan bestand niet kopieren.


  [sd speed]
  text = Bepaal MicroSD snelheid
  item0 = Extreem
  item1 = Snel
  item2 = Gemiddeld
  item3 = Langzaam

  [unsupported sd]
  title = MicroSD kaart niet ondersteund
  text = Deze MicroSD kaart(Model:%s) kan geen officiele DS spellen laden, kopieer het programma van de SD kaar naar het interne flash geheugen van de Acekard.

  [sd card error]
  title = Benaderen MicroSD kaart fout
  text = MicroSD kaart kon niet benaderd worden, verifieer dat MicroSD kaart geformatteerd en correct geplaatst is.

  [no sd for save]
  title = Geen MicroSD voor safe data
  text = MicroSD kaart kon niet benaderd worden, save data van eerder gestart programma zal geschreven worden naar bestand '%s'.

  [no gba card]
  title = Fout: Geen GBA kaart
  text = Er is geen apparaat in Slot-2.

  [filelist type]
  text = Type file(s) zichtbaar
  item0 = NDS
  item1 = NDS + SAV
  item2 = NDS/SAV/BAK
  item3 = ALLES

  [rom trim]
  text = Trim ROM bij kopieren
  item0 = Uit
  item1 = Aan

  [cheat]
  text = Cheat code gebruik
  item0 = Uit
  Item1 = Aan

  [autorun]
  text = Autorun
  item0 = Uit
  item1 = Aan

  [language]
  text = Interface taal
  item0 = English
  item1 = S.Chinese
  item2 = T.Chinese
  item3 = Japanese
  item4 = Francais
  item5 = Italiano
  item6 = Deutsch
  item7 = Español
  item8 = Nederlands

  [brightness]
  text = Helderheid

  [ui style]
  text = Interface thema

  [help window]
  title = Hulp
  item0 = %c Omhoog/Omlaag/PgOmhoog/PgOmlaag
  item1 = %c Ja/Start/OK
  item2 = %c Nee/Terug/Annuleer
  item3 = %c Bestands info/Selecteer save type
  item4 = %c Geheugen selectie: MicroSD/Flash
  item5 = %c Terug naar bovenliggende map
  item6 = %c Helderheid instellen: 1/2/3/4
  item7 = %s Open "START" Menu
  item8 = %s Lijst stijl: Animatie/Nummer
  versions = HW: %02x NDD: %02x

  [exp window]
  title = 3in1 expansion pack instellingen
  ram = RAM
  sram = sRAM
  off = Uit
  low = Laag
  mid = Gemiddeld
  high = Hoog
  strength = Rumble sterkte
  NOR Mode = NOR modus
  auto = Auto
  always = Altijd
  notdetected = 3in1/EWin niet gevonden!

  [abort save]
  title = Save verwerking annuleren
  text = Weet u zeker dat u save verwerking wilt annuleren?

  [gba warn]
  title = GBA ROM formaat waarschuwing
  text = GBA ROMs groter dan 32M worden op dit moment niet ondersteund!

  [shortcut overwrite]
  title = Snelkoppeling B=bevestigen
  text = Weet u zeker dat u snelkoppeling wilt aanmaken/overschrijven?

  [shortcut delete]
  title = Snelkoppeling bevestigen verwijderen
  text = Weet u zeker dat je de snelkoppeling wilt verwijderen?

  [slot2]
  gbamode = Boot in GBA mode
  passme = Boot in NDS mode (PassMe)
  backupsramq = Back-up SRAM Bank1 (FAS1)

  [fas1]
  question = Vraag
  title = FAS1 Opties
  useFAS1 = Gebruik FlashAdvance functies.
  listgba = Lijst GBA/BIN bestanden
  verifyFAS1 = Controleer geschreven blokken
  item0 = Nee
  item1 = Ja
  StartMenuDescription = FAS1
  prompt = Schrijven ROM
  flashquestion = ROM naar Flash Advance kaart flashen? (%.2fMB / about %.1f min.)
  writeprompt = Schrijf save naar Leeg 1?
  backupsramq = Backup Slot-1 of FlashAdvance cartridge
  backupsram = Maken backup Bank 1 [%iKB] (%c Annuleren)
  saveerror = Geen 64KB SAV bestand, doorgaan?
  unsupported = FAS1: Niet ondersteunde kaart
  writingpercent = Schrijven %iKB van %iKB, (%c Annuleren)
  savebytes = Schrijven %i bytes (%c Annuleren)

  [save backup]
  question = Back up save?
  backing up = Maken back-up .SAV
  overwrite = Back-up bestaat al, overschrijven?

  [save restore]
  question = Save terugzetten van back-up?
  restoring save = Terugzetten .BAK (naar .SAV)
  overwrite = Save bestaat al, overschrijven?

  [textview]
  confirm = Bevestig
  exit = Weet u zeker dat u programma wilt afsluiten?
  error = Tekst bestand openen fout
  file open error = Dit tekst bestand kan niet geopend worden. Terug naar lijst weergave.
  screen angle = Scherm orientatie
  normal = Normaal
  rotate 90 = Roteer 90
  rotate 270 = Roteer 270
  screen mode = Scherm mode
  dual = Dual scherm
  dual copy = Kloon scherm
  lower = Alleen onder
  upper = Alleen boven
  add bookmark = Weet u zeker dat u nieuwe markering wilt plaatsen op deze positie?
  remove bookmark = Weet u zeker dat u deze markering wilt verwijderen?
  goto toppage? = Weet u zeker dat u naar de top van de pagina wilt springen?

  [save slot]
  title = Kies save slot
  default = Standaard
  text = Selecteer save slot

  [romnametype]
  Normal = Normaal
  HideExtName = Verberg ROM extensie
  BannerTitle = Interne naam

  [cheat]
  text = Cheat code gebruik
  item0 = Uitgeschakeld
  Item1 = Ingeschakeld

  [setting window]
  ok = OK
  savetype = Save type
  cancel = Negeer
  confirm = Bevestig options save
  confirm text = Weet je zeker dat je de instellingen zo wilt opslaan?
  shortcut = Snelkoppeling
  delete shortcut = Verwijderen
  rominfo = Rom info

  [switches]
  Default = Standaard
  Enable = Ingeschakeld
  Disable = Uitgeschakeld
  auto menu = Auto Menu

  [rom info]
  title = Eigenschappen
  title_copywnd = Kopieer save slot
  file date = Veranderd: %d/%d/%d %02d:%02d:%02d(GMT)
  file size = Bestandsgrootte: %s
  save type = Save type: %s
  game code = Game code: %s
  save slot = Selecteer Save Slot
  save slot copy = Van %s naar:
  Slot = Slot
  cheat menu = Cheat menu
  copy menu = Slot copy
  save extension = Save Extensie
  convert text = Convert saves
  convert text = Convert saves van %s naar %s ?

  [patches]
  title = Standaard patch opties
  download play = DS Download Play
  cheating system = Cheat/Action Replay
  slow motion = In-Game Slow Motion
  reset in game = Soft-Reset
  3in1 = 3in1
  ak2 loader = AK2 loader
  altloadernotfound = Alternatieve loader niet gevonden, boot ROM direct?
  patching loader = Patchen alternatieve loader voor gebruik met AKAIO

  [advanced setting]
  title = Geavanceerde opties
  Advanced = Geavanceerde
  Show Hidden Files = Verborgen files weergeven
  Hide Extension Name = Verberg ROM extensie
  Scrolling Speed = Scroll Snelheid
  CopyCut Saves Too = Kopieer/knip SAV en ROM
  Delete Saves Too = Delete SAV en ROM
  Cheat Scrolling = Cheat scrollen

  [cheatupdate]
  DATorXML = Te downloaden bestand
  updateDB = Update DB
  SaveList = savelist.bin
  startupdatetitle = USRCheat updater
  get whatsnew = Zie WhatsNew.txt
  startupdatequestion = Wil je gaan updaten?
  WFCConnection = Verbinden via WFC, %c om te annuleren
  cantconnect = Geen verbinding, check WFC instellingen
  stopconnectquestion = Wil je stoppen met de WIFI connectie?
  stopconnecttitle = Stop connectie
  getwhatsnew = Zie: What's New
  downloadthisfile = Download cheat bestand, van %s?
  downloaderror = Fout bij downloaden file
  downloadstart = Downloaden bestand, %c Annuleren
  stopdownloadquestion = Wil je stoppen met downloaden?
  stopdownloadtitle = Gestopt met downloaden
  downloading = Downloaden %.0fKb/%.0fKb, %c Annuleren
  unzipstop = Wil je stoppen met unzippen?
  unzipstoptitle = Unzip gepauzeerd
  unzipping = Uitpakken bestand, %c om te Annuleren
  unziperror = fout in uitpakken file
  success = Veel plezier met de laatste %s
  error = fout met updaten, opnieuw proberen?

  [text viewer]
  text = TXT Lezer
  item0 = Plugin
  item1 = Intern

  [end]</div>

  Credits: Yoshii and MarioWaza from nbrew.nl
   
 2. MarioWaza

  MarioWaza Member

  Newcomer
  1
  Jan 22, 2009
  Netherlands
  Hey,

  Is this the lastest version of AKAIO?, read this. It's a repack by Another World.
  I'm still waiting for a new version of AKAIO, with my translation in it [​IMG] .

  Bye,
  MarioWaza
   
 3. Another World

  Another World Emulate the Planet!

  Former Staff
  12
  Jan 3, 2008
  Colombia
  From Where???
  its funny how you can link to the page but you can't read whats on the page.

  all of the current files means 1) akaio 1.4.1 proper, 2) the updated wifi plugin, 3) the recent loaders.

  -another world
   
Loading...