Hacking Dutch language AKAIO FW 1.4.1 PROPER

Freekers

Member
OP
Newcomer
Joined
May 11, 2009
Messages
7
Trophies
0
XP
11
Country
Netherlands
The Dutch language file which is included in the AKAIO FW 1.4.1 is still just plain English text.
See it for yourself and open the "language.txt" file located in the lang_nl folder..
I don't know if this is a mistake or you guys don't have a Dutch translation, but I just wanted to let you know that it's wrong at the moment..

Anyway, here is the correct Dutch (Nederlands) Translation for AKAIO FW

<div class='codetop'>CODE</div><div class='codemain' style='height:200px;white-space:Pre;overflow:auto'>[font]
main = tahoma.pcf
language = 9

[start menu]
Start = START
Copy = Kopieer
Cut = Knip
Paste = Plak
Delete = Verwijder
Save Type = Save Type
Patches = Patches
Setting = Systeem Opties
Info = Eigenschappen
Help = Hulp
More = Meer ->
3in1 = 3in1
Cheats = Cheats

[message box]
yes = Ja
no = Nee
ok = OK
cancel = Negeer

[cheats]
title = Cheats: SELECT = Save selectie
error_title = Fout
error_text = Cheat file is niet gevonden
selectrom = Selecteer een .NDS bestand
noxml = Cheat DB bestand niet gevonden
ccexists = .CC bestaat al, een nieuwe aanmaken?
nonefound = Geen cheats gevonden in DB
xmlselect = Selecteer cheat Database:
confirm = Bevestigen
confirm_rebuild = .CC bestand opnieuw opbouwen
invalid cheatdb = Beschadigde/verkeerd cheat database
Rebuild = Herbouw
Sel. DB = Sel. DB

[progress window]
processing save = Verwerken... niet uitschakelen!
processing copy = Kopieert... niet uitschakelen, %c=annuleren!
first use sd = Controleren van SD-kaart voor het eerste gebruik...
gba load = Laden GBA game...
gba save load = Laden GBA save...
gba save store = Verwerken GBA save... Niet uitschakelen!
erase nor = Wissen NOR flash... Niet uitschakelen!
rebuilding cheat data = Herbouwen cheat bestand.

[gba settings]
gbabutton = GBA instellingen
gbasleepdescription = (L+R+Start: slaap/ Select+Start: wakker)
title = GBA instellingen
sleephack = Universele slaapstand
autosave = Backup save bij opstart

[copy file error]
title = Kopiëren bestand of map fout
text = Bestand of map bestaat niet

[copy file exists]
title = Vervangen van bestand bevestigen
text = Deze map bevat al een bestand met dezelfde naam. Wilt u het bestaande bestand vervangen door dit bestand?

[copy dest is directory]
title = Kopiëren bestand of map fout
text = Deze map bevat al een map met dezelfde naam. Het is niet mogelijk om bestand te kopieren.

[move dest is directory]
title = Verplaatsen bestand of map fout
text = Deze map bevat al een map met dezelfde naam. Het is niet mogelijk om bestand te verplaatsen.

[no copy dir]
title = Map kopieer/knip fout
text = Map kopieren/knippen wordt op dit moment niet ondersteunt!

[stop copying file]
title = Bestand kopieren annuleren bevestigen
text = Weet u zeker dat u bestand kopieren wilt annuleren?

[confirm delete file]
title = Verwijderen bestand/map bevestigen
text = Bestand/map kan niet hersteld worden, weet u zeker dat u '%s' wilt verwijderen?

[do not delete directory]
title = Map verwijderen fout
text = Deze map is niet leeg, verwijder eerst inhoud van de map en probeer opnieuw.

[unknown save type]
title = Safe type onbekend
text = De save type van dit programma is onbekend, druk "A" om handmatig type te bepalen.

[no savelist]
title = Fout bij laden save lijst
text = De save list kon niet geladen worden, "savelist.bin" is niet aanwezig.

[restore save fail]
title = Save data herstel mislukt
text = De save data kon niet hersteld worden, negeren en verder gaan?

[backup save fail]
title = Save data bewaren mislukt
text = De save data kon niet bewaard worden, betreffende disk heeft wellicht niet genoeg ruimte.

[language changed]
title = Systeem taal wijziging bevestigen
text = Weet u zeker dat u nu wilt herstarten om de systeem taal wijziging toe te passen? Kies "Nee" om later te herstarten.

[ui style changed]
title = Interface thema wijziging bevestigen
text = Weet u zeker dat u nu wilt herstarten om de interface thema wijziging toe te passen? Kies "Nee" om huidige thema te behouden.

[save type]
title = Save type instelling
text = Save type
Unknown = Onbekend
No Save = Geen save
4K = 4K
64K = 64K
512K = 64K/512K
2M = 2M
4M = 2M/4M

[scrolling]
Fast = Snel
Medium = Gemiddeld
Slow = Langzaam

[system setting]
title = Systeem opties

[disk info]
total = Capaciteit: %s
used = Gebruikt: %s
free = Beschikbaar: %s

[no free space]
title = Onvoldoende ruimte
text = Er is onvoldoende ruimte op de doel disk, kan bestand niet kopieren.


[sd speed]
text = Bepaal MicroSD snelheid
item0 = Extreem
item1 = Snel
item2 = Gemiddeld
item3 = Langzaam

[unsupported sd]
title = MicroSD kaart niet ondersteund
text = Deze MicroSD kaart(Model:%s) kan geen officiele DS spellen laden, kopieer het programma van de SD kaar naar het interne flash geheugen van de Acekard.

[sd card error]
title = Benaderen MicroSD kaart fout
text = MicroSD kaart kon niet benaderd worden, verifieer dat MicroSD kaart geformatteerd en correct geplaatst is.

[no sd for save]
title = Geen MicroSD voor safe data
text = MicroSD kaart kon niet benaderd worden, save data van eerder gestart programma zal geschreven worden naar bestand '%s'.

[no gba card]
title = Fout: Geen GBA kaart
text = Er is geen apparaat in Slot-2.

[filelist type]
text = Type file(s) zichtbaar
item0 = NDS
item1 = NDS + SAV
item2 = NDS/SAV/BAK
item3 = ALLES

[rom trim]
text = Trim ROM bij kopieren
item0 = Uit
item1 = Aan

[cheat]
text = Cheat code gebruik
item0 = Uit
Item1 = Aan

[autorun]
text = Autorun
item0 = Uit
item1 = Aan

[language]
text = Interface taal
item0 = English
item1 = S.Chinese
item2 = T.Chinese
item3 = Japanese
item4 = Francais
item5 = Italiano
item6 = Deutsch
item7 = Español
item8 = Nederlands

[brightness]
text = Helderheid

[ui style]
text = Interface thema

[help window]
title = Hulp
item0 = %c Omhoog/Omlaag/PgOmhoog/PgOmlaag
item1 = %c Ja/Start/OK
item2 = %c Nee/Terug/Annuleer
item3 = %c Bestands info/Selecteer save type
item4 = %c Geheugen selectie: MicroSD/Flash
item5 = %c Terug naar bovenliggende map
item6 = %c Helderheid instellen: 1/2/3/4
item7 = %s Open "START" Menu
item8 = %s Lijst stijl: Animatie/Nummer
versions = HW: %02x NDD: %02x

[exp window]
title = 3in1 expansion pack instellingen
ram = RAM
sram = sRAM
off = Uit
low = Laag
mid = Gemiddeld
high = Hoog
strength = Rumble sterkte
NOR Mode = NOR modus
auto = Auto
always = Altijd
notdetected = 3in1/EWin niet gevonden!

[abort save]
title = Save verwerking annuleren
text = Weet u zeker dat u save verwerking wilt annuleren?

[gba warn]
title = GBA ROM formaat waarschuwing
text = GBA ROMs groter dan 32M worden op dit moment niet ondersteund!

[shortcut overwrite]
title = Snelkoppeling B=bevestigen
text = Weet u zeker dat u snelkoppeling wilt aanmaken/overschrijven?

[shortcut delete]
title = Snelkoppeling bevestigen verwijderen
text = Weet u zeker dat je de snelkoppeling wilt verwijderen?

[slot2]
gbamode = Boot in GBA mode
passme = Boot in NDS mode (PassMe)
backupsramq = Back-up SRAM Bank1 (FAS1)

[fas1]
question = Vraag
title = FAS1 Opties
useFAS1 = Gebruik FlashAdvance functies.
listgba = Lijst GBA/BIN bestanden
verifyFAS1 = Controleer geschreven blokken
item0 = Nee
item1 = Ja
StartMenuDescription = FAS1
prompt = Schrijven ROM
flashquestion = ROM naar Flash Advance kaart flashen? (%.2fMB / about %.1f min.)
writeprompt = Schrijf save naar Leeg 1?
backupsramq = Backup Slot-1 of FlashAdvance cartridge
backupsram = Maken backup Bank 1 [%iKB] (%c Annuleren)
saveerror = Geen 64KB SAV bestand, doorgaan?
unsupported = FAS1: Niet ondersteunde kaart
writingpercent = Schrijven %iKB van %iKB, (%c Annuleren)
savebytes = Schrijven %i bytes (%c Annuleren)

[save backup]
question = Back up save?
backing up = Maken back-up .SAV
overwrite = Back-up bestaat al, overschrijven?

[save restore]
question = Save terugzetten van back-up?
restoring save = Terugzetten .BAK (naar .SAV)
overwrite = Save bestaat al, overschrijven?

[textview]
confirm = Bevestig
exit = Weet u zeker dat u programma wilt afsluiten?
error = Tekst bestand openen fout
file open error = Dit tekst bestand kan niet geopend worden. Terug naar lijst weergave.
screen angle = Scherm orientatie
normal = Normaal
rotate 90 = Roteer 90
rotate 270 = Roteer 270
screen mode = Scherm mode
dual = Dual scherm
dual copy = Kloon scherm
lower = Alleen onder
upper = Alleen boven
add bookmark = Weet u zeker dat u nieuwe markering wilt plaatsen op deze positie?
remove bookmark = Weet u zeker dat u deze markering wilt verwijderen?
goto toppage? = Weet u zeker dat u naar de top van de pagina wilt springen?

[save slot]
title = Kies save slot
default = Standaard
text = Selecteer save slot

[romnametype]
Normal = Normaal
HideExtName = Verberg ROM extensie
BannerTitle = Interne naam

[cheat]
text = Cheat code gebruik
item0 = Uitgeschakeld
Item1 = Ingeschakeld

[setting window]
ok = OK
savetype = Save type
cancel = Negeer
confirm = Bevestig options save
confirm text = Weet je zeker dat je de instellingen zo wilt opslaan?
shortcut = Snelkoppeling
delete shortcut = Verwijderen
rominfo = Rom info

[switches]
Default = Standaard
Enable = Ingeschakeld
Disable = Uitgeschakeld
auto menu = Auto Menu

[rom info]
title = Eigenschappen
title_copywnd = Kopieer save slot
file date = Veranderd: %d/%d/%d %02d:%02d:%02d(GMT)
file size = Bestandsgrootte: %s
save type = Save type: %s
game code = Game code: %s
save slot = Selecteer Save Slot
save slot copy = Van %s naar:
Slot = Slot
cheat menu = Cheat menu
copy menu = Slot copy
save extension = Save Extensie
convert text = Convert saves
convert text = Convert saves van %s naar %s ?

[patches]
title = Standaard patch opties
download play = DS Download Play
cheating system = Cheat/Action Replay
slow motion = In-Game Slow Motion
reset in game = Soft-Reset
3in1 = 3in1
ak2 loader = AK2 loader
altloadernotfound = Alternatieve loader niet gevonden, boot ROM direct?
patching loader = Patchen alternatieve loader voor gebruik met AKAIO

[advanced setting]
title = Geavanceerde opties
Advanced = Geavanceerde
Show Hidden Files = Verborgen files weergeven
Hide Extension Name = Verberg ROM extensie
Scrolling Speed = Scroll Snelheid
CopyCut Saves Too = Kopieer/knip SAV en ROM
Delete Saves Too = Delete SAV en ROM
Cheat Scrolling = Cheat scrollen

[cheatupdate]
DATorXML = Te downloaden bestand
updateDB = Update DB
SaveList = savelist.bin
startupdatetitle = USRCheat updater
get whatsnew = Zie WhatsNew.txt
startupdatequestion = Wil je gaan updaten?
WFCConnection = Verbinden via WFC, %c om te annuleren
cantconnect = Geen verbinding, check WFC instellingen
stopconnectquestion = Wil je stoppen met de WIFI connectie?
stopconnecttitle = Stop connectie
getwhatsnew = Zie: What's New
downloadthisfile = Download cheat bestand, van %s?
downloaderror = Fout bij downloaden file
downloadstart = Downloaden bestand, %c Annuleren
stopdownloadquestion = Wil je stoppen met downloaden?
stopdownloadtitle = Gestopt met downloaden
downloading = Downloaden %.0fKb/%.0fKb, %c Annuleren
unzipstop = Wil je stoppen met unzippen?
unzipstoptitle = Unzip gepauzeerd
unzipping = Uitpakken bestand, %c om te Annuleren
unziperror = fout in uitpakken file
success = Veel plezier met de laatste %s
error = fout met updaten, opnieuw proberen?

[text viewer]
text = TXT Lezer
item0 = Plugin
item1 = Intern

[end]</div>

Credits: Yoshii and MarioWaza from nbrew.nl
 

MarioWaza

Member
Newcomer
Joined
Jan 22, 2009
Messages
18
Trophies
0
XP
76
Country
Netherlands
Hey,

Is this the lastest version of AKAIO?, read this. It's a repack by Another World.
I'm still waiting for a new version of AKAIO, with my translation in it
rolleyes.gif
.

Bye,
MarioWaza
 

Another World

Emulate the Planet!
Former Staff
Joined
Jan 3, 2008
Messages
10,578
Trophies
0
Age
45
Location
From Where???
Website
wiki.gbatemp.net
XP
5,307
Country
Colombia
its funny how you can link to the page but you can't read whats on the page.

QUOTE said:
AKAIO 1.4.1 proper was released, afterwards the WIFI plug-in was updated and new loaders have since been published. This repack includes all of the current files.

all of the current files means 1) akaio 1.4.1 proper, 2) the updated wifi plugin, 3) the recent loaders.

-another world
 
General chit-chat
Help Users
    KennieDaMeanie @ KennieDaMeanie: Wiiu is easier to hack imo you just drag over 3 or 4 folders