WiiFit (legit) not work with wiifree?

Discussion in 'User Submitted News' started by dasfteg, Apr 23, 2008.

 1. dasfteg
  OP

  dasfteg Advanced Member

  Newcomer
  2
  Mar 23, 2008
  United States
  Bikini island
  New protection on PAL WiiFit? Not work on yaosm and wiifree on pal's wii
   
 2. Bob Evil

  Bob Evil The Department of Home-Made Insecurity

  Member
  1
  Sep 27, 2006
  Out of the corner of your eye
  There's no new protection on WiiFit ... all that has changed between it's Japanese release, and it's release in other regions, is localisation.
   
 3. tomqman

  tomqman This Is Everyone's Fault But Mine.

  Member
  2
  Aug 7, 2007
  Isle Of Wight
  also a stronger balance board for us over weight brits and americans
   
 4. Brainy142

  Brainy142 GBAtemp Regular

  Member
  2
  Oct 9, 2007
  Canada
  lol
   
 5. Hero-Link

  Hero-Link Hero of Derrr

  Member
  4
  Nov 6, 2002
  Portugal
  wow, what a scoop.

  GBAtemp.net > GBAtemp Magazine > User Submitted News

  NEWS, not questions
   
 6. SavageWaffle

  SavageWaffle GBAtemp Maniac

  Member
  2
  Jan 13, 2008
  United States
  New York

  Amen/
   
 7. Dack

  Dack GBAtemp Advanced Fan

  Member
  1
  Aug 26, 2007
  UK
  This more like news?
  <div class='codetop'>CODE</div><div class='codemain' style='height:200px;white-space:Pre;overflow:auto'> ÿÿ±±±±±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ² ±±±
  ±±±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±±±±
  ±±±±±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±ÛÛÛÛÛÛÛ±±±±±±
  ±±±±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±±±
  ±±±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±±
  ±±±±±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ±±±±
  ±±±ÛÛÛÛÛÛ²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛ²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±±±
  ±±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±ÛÛÛ±±±±
  ±±±ÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²Û²² ² ²²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±
  ±±ÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ² ²ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ ²²ÛÛÛ±±±±±±±±ÛÛÛÛÛÛÛÛ±±±
  ±±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ²²²ÛÛÛÛÛÛÛ²²Û ²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ² ²ÛÛ±±ßßßßßß±±±±±±±±²ÛÛ±±
  ±±ÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²ÛÛ²ÛÛÛÛÛ²²² ²²ÛÛÛÛÛÛÛÛ² ²ÛÛ± Þ²ÛÛÛ±±
  ±±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛ²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²Û ²ÛÛÛ°ÛÛÛÛ² ²²Û±±±±±±± ÜÜÜÜÜÞ±±ÛÛÛ±±
  ±±ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛ²²²ÛÛÛÛÛ°Û²ÛÛ²²Û ²ÛÛÛÛÛÛÛ²² ²²ÛÛÛÛÛÛ±±± ±±±±±±±ÛÛÛÛÛ±±
  ±±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²² ²ÛÛÛÛÛ²²² ²ÛÛ ÛÛÛÛÛÛ± ²±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±±ÿÿ
  ±ÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²² ²ÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛ²² Û²²²²² ²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ² ²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛ±±
  ±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛ²²² Û ²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²² Û² ²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ² ²ÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛÛ±±
  ±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²² ÛÛ ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛ²² ²²²²²²² ²²ÛÛÛÛÛÛÛÛ² ²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±
  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²² ÛÛÛÛÛ Û²ÛÛÛÛÛÛÛÛ² ÛÛÛÛÛÛ²²² ²ÛÛÛ ÛÛÛÛ² Û²ÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ±
  Û ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²² ²²²²ÛÛÛ²² ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²² ²ÛÛÛÛÛÛÛÛ² ²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±
  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ² ²²ÛÛ²² ÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛ² ²ÛÛÛÛÛÛÛÛ² Û²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±±
  ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²² ²²² ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²² ²ÛÛÛÛÛÛÛÛ² ²²²ÛÛ°ÛÛÛÛ±ÛÛ±ÛÛ±±
  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛ²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²Û ÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛ²² ²ÛÛÛÛÛÛÛ²² ²Û²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±±
  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²ÛÛÛÛÛ²² ²ÛÛÛ°ÛÛÛ²² ²²Û²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±±
  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²²²²ÛÛÛÛÛÛÛ²² ²²²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±±
  ÛÛ°ÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛ²ÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ±±
  ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ±±
  ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ±±
  ÛÛÛÛÛÛÛ ²ÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ² ÛÛÛÛÛ±±
  ÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛ²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ±±±
  ±ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ±ÛÛÛÛÛ±±±
  ±ÛÛÛÛÛÛÛ ÿ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÿÿ ÛÛÛÛÛÛ±
  ±ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ±±
  ÿ±ÛÛÛÛÛÛÛÛ °ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ²ÛÛÛÛÛÛ±±
  ÿ±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ² ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ±
  ÿ±ÛÛÛ±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ± ±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±±
  ÿ±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ° °ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±
  ÿ±±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±
  ±±ÛÛÛÛÛ±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±ÛÛÛÛÛÛÛ±±
  ±±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛ± ÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±±
  ±±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±±
  ±±±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±±±
  ±±±ÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ °ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±±±
  ±±±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛ±±±±
  ±±±±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±±
  ±±±ÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±±
  ±±±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±±±
  ±±±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±±±
  ÿ ±±ÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛ±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛ±±
  ±ÛÛ ÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±ÛÛÛÛÛÛ ÛÛ±
  ±±ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛ±±
  ±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±±ÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛ±
  ±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±±±ÛÛ±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²ÛÛ°±±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±
  ±±ÛÛÛÛÛÛ²±±±±ÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ± ±±ÛÛÛÛÛÛÛ±±
  ±ÛÛÛÛÛÛÛ±± ±ÛÛÛÛÛ±±±ÛÛÛÛÛÛ±±±ÛÛÛÛÛ± ±±±ÛÛÛÛÛÛ±
  ±±ÛÛÛÛÛÛ±± ±ÛÛÛÛÛ±±±±±ÿÿÿ±±±±ÛÛÛÛÛ± ±±±±ÛÛÛÛÛ±±
  ±±±ÛÛÛÛÛ±± ±ÛÛÛÛÛ± ±ÛÛÛÛÛ± ±±±ÛÛÛÛÛ±±
  ±±ÛÛÛÛÛÛ±± ±ÛÛÛÛ±± ±±ÛÛÛÛ±± ±±±ÛÛÛÛÛÛ±
  ±±ÛÛÛÛÛ±± ±ÛÛÛÛ±± ±±ÛÛÛÛ±± ±±±ÛÛÛÛÛ±
  ±±±ÛÛÛÛ±± ±ÛÛÛÛ± ±±ÛÛÛÛ±± ±±±±ÛÛÛÛ±
  ±±ÛÛÛ±±± ±±ÛÛÛ±± ±±ÛÛÛ±±± ±±±±ÛÛÛÛ±
  ±±ÛÛ±±± ±ÛÛÛ±± ±ÛÛÛ±± ±±±±ÛÛ±±±
  ±±ÛÛÛ±±± ±±ÛÛ±± ±±ÛÛÛ±± ±±±±ÛÛ±±
  ±ÛÛÛ±± ±±ÛÛÛ± ±ÛÛÛ±± ±±±±ÛÛ°±
  ±ÛÛÛ±± ±±ÛÛ± ±±±ÛÛ±± ±±±ÛÛÛ±±
  ±ÛÛ±± ±±±Û±±± ±±ÛÛ±± ±±±±ÛÛ±±
  ±ÛÛ± ±±±Û± ±±Û±± ±±±±ÛÛ±±
  ßßÛ²ÜÜ ±ÛÛÛ± ±±±± ±±± ±±±ÛÛÛ± ÜܲÛßß
  ÿ ßÛÛÛÜ ÜÛÛÛÛÛÛÜÜÜÜ ÜÜÜÜÛÛÛÛÛÜÜ ÜÛÛ²ß
  ÞÛÛ²ÛÛÛ²ßßß ßßßßßÜÜÜÜÜß ßÜÜÜÜÜßßßßß ßßßÛÛÛÛÛÛ²Ý
  ÜÜÛÛÛßßß ° ßßßÛÛÛÜÜ
  ÞÛ²ß ßÛ²Ý
  Û²Ý The Lightning of Fairness Stroke Again With ÞÛ²
  ßßÛÛ²Ü Wii.Fit.PAL.WII-AMBITION ÜÛÛ²ßß
  ÞÛ²² ÛÛ²Ý
  ÜÛ²ß Retail Date...........: 25/04/2008 ßÛ²Ü
  ÞÛ² Platform..............: Wii Û²Ý
  Û²Ý Genre.................: Family / Fitness ÿ Þ²Û
  Þ²ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿDeveloper.............: Nintendo ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ²Ý
  ßÜ Filename..............: wf-abt.r* Üß
  Û² Files.................: 93x50 MB Û²
  Û² ² Notes: The board can be baught separately or ² Û²
  Þ²Ý ÞÛ regular controllers can be used. ÛÝ Þ²Ý
  ÛÛ Û² ²Û Û²
  Û² ÜÛÛß ßÛÛÜ ²Û
  ÛÛÞß <a href="http://www.amazon.com/Nintendo-RVLRRFNE-Wii-Fit/dp/B000VJRU44" target="_blank">http://www.amazon.com/Nintendo-RVLRRFNE-Wi...t/dp/B000VJRU44</a> ßÞÛÛ
  ÞÛÝ ÞÛÝ
  Û²ÜÜ ÜܲÛÛÜÜ ÿ ÜܲÛ
  ßßÛÛÛÜÜÜ ÜÜÜÛÛÛÛßßßÛ۲ܰ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÛÛ²ßßßÛÛÛÛÜÜÜ ÜÜÜÛÛÛßß
  ßßÛÛÛÛÛ²ßß ßÛÛ²°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Û²ß ßß²ÛÛÛÛÛßß
  ÛÛ²°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Û²
  Þ²°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°²Ý
  ÜÛ°°°°COME°GET°SOME°!°°°°ÛÜ
  ßßÛ²ÜÜ ÿ ßÜÜÜßß°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ßÜÜÜÿÿÿ ÜܲÛßß
  ßÛÛÛÜ ÜÛÛÛÛÛÛÜ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÜÜÛÛÛÛÛÜÜ ÜÛÛ²ß
  ÞÛÛ²ÛÛÛ²ßßß ßßßßßÜ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÜÜ°°Üßßßßß ßßßÛÛÛÛÛÛ²Ý
  hi to pcn/mvl fags --> take this one up your ass guys ;>
  </div>
   
Loading...