1. Level 7
  1,146 XP

  871. Kitsu-neechan

  Coffee makes your kokoro go doki doki
  Messages:
  250
  Likes Received:
  520
  Next level: 1,240
 2. Level 7
  1,146 XP

  872. realjumy

  Ratkid hunter
  Messages:
  186
  Likes Received:
  224
  Next level: 1,240
 3. Level 7
  1,144 XP

  873. OperationNT

  Well-Known Member
  Messages:
  335
  Likes Received:
  238
  Next level: 1,240
 4. Level 7
  1,144 XP

  874. Jhynjhiruu

  Well-Known Member, Male
  Messages:
  817
  Likes Received:
  227
  Next level: 1,240
 5. Level 7
  1,143 XP

  875. kongsnutz

  WOT?!?, Male
  Messages:
  1,618
  Likes Received:
  359
  Next level: 1,240
 6. Level 7
  1,143 XP

  876. TheCasketMan

  Keyblade Apprentice, Male
  Messages:
  935
  Likes Received:
  240
  Next level: 1,240
 7. Level 7
  1,142 XP

  877. Blebleman

  GBAtemp Old-Timer, Male
  Messages:
  689
  Likes Received:
  117
  Next level: 1,240
 8. Level 7
  1,142 XP

  878. nolimits59

  Well-Known Member
  Messages:
  644
  Likes Received:
  302
  Next level: 1,240
 9. Level 7
  1,142 XP

  879. Ashura66

  Well-Known Member, Male
  Messages:
  1,634
  Likes Received:
  601
  Next level: 1,240
 10. Level 7
  1,141 XP

  880. mchew

  Advanced Lurker, Male
  Messages:
  151
  Likes Received:
  55
  Next level: 1,240
 11. Level 7
  1,141 XP

  881. 18Phoenix

  Well-Known Member
  Messages:
  685
  Likes Received:
  132
  Next level: 1,240
 12. Level 7
  1,141 XP

  882. SignZ

  Timelord, Male
  Messages:
  2,117
  Likes Received:
  796
  Next level: 1,240
 13. Level 7
  1,140 XP

  883. Cjuub

  Well-Known Member, Male
  Messages:
  199
  Likes Received:
  150
  Next level: 1,240
 14. Level 7
  1,140 XP

  884. Ptrk25

  Well-Known Member, Male
  Messages:
  524
  Likes Received:
  802
  Next level: 1,240
 15. Level 7
  1,139 XP

  885. Tomobobo

  Champion.
  Messages:
  1,257
  Likes Received:
  174
  Next level: 1,240
 16. Level 7
  1,139 XP

  886. Mylink5

  Well-Known Member, Male
  Messages:
  478
  Likes Received:
  103
  Next level: 1,240
 17. Level 7
  1,138 XP

  887. Zonark

  Zonark - Noun - A God, Male
  Messages:
  345
  Likes Received:
  110
  Next level: 1,240
 18. Level 7
  1,137 XP

  888. erikas

  Well-Known Member, Male
  Messages:
  271
  Likes Received:
  204
  Next level: 1,240
 19. Level 7
  1,137 XP

  889. jellybeangreen2

  Well-Known Member
  Messages:
  582
  Likes Received:
  134
  Next level: 1,240
 20. Level 7
  1,137 XP

  890. zeldaism

  Well-Known Member, Male
  Messages:
  842
  Likes Received:
  293
  Next level: 1,240
 21. Level 7
  1,137 XP

  891. Lionheartwolf

  Well-Known Member, Male
  Messages:
  509
  Likes Received:
  768
  Next level: 1,240
 22. Level 7
  1,135 XP

  892. Izual Urashima

  Well-Known Member, Male
  Messages:
  167
  Likes Received:
  122
  Next level: 1,240
 23. Level 7
  1,135 XP

  893. ChibiMofo

  NPC Chibi-Robo for Wii needs a fan translation
  Messages:
  314
  Likes Received:
  307
  Next level: 1,240
 24. Level 7
  1,134 XP

  894. Helmax

  Well-Known Member
  Messages:
  219
  Likes Received:
  434
  Next level: 1,240
 25. Level 7
  1,133 XP

  895. jamesaa

  The Prince of Insufficient Light
  Messages:
  669
  Likes Received:
  48
  Next level: 1,240
 26. Level 7
  1,131 XP

  896. Kamiyama

  Well-Known Member, Male
  Messages:
  500
  Likes Received:
  50
  Next level: 1,240
 27. Level 7
  1,130 XP

  897. Fusion

  On/Off GBA-Temp'er
  Messages:
  1,467
  Likes Received:
  114
  Next level: 1,240
 28. Level 7
  1,129 XP

  898. Plasma Shadow

  GBAtemp's Artificial Lifeform, Male
  Messages:
  1,577
  Likes Received:
  390
  Next level: 1,240
 29. Level 7
  1,129 XP

  899. warweeny

  Well-Known Member
  Messages:
  319
  Likes Received:
  271
  Next level: 1,240
 30. Level 7
  1,128 XP

  900. altorn

  Well-Known Member, Male
  Messages:
  946
  Likes Received:
  306
  Next level: 1,240