Resource icon

Guitar Hero 5

Cheats:Ga naar het Cheats menu en druk op de volgende knoppen op je Guitar om de codes te activeren: (R = Rood; B = Blauw; Y = Geel; G = Groen) Intypen Wat gebeurt er R R B Y G G G Y Air Instruments G G B G G G Y G Alle HOPOs G G R R Y R Y B Oneindige slide Y G R B B B B R AutoKick G R G B R R Y B Flame kleur Y G R G Y B G G Focus Mode B R R G R G R Y Gem kleuren G R G G Y G G G Vrije HUD mode G B R Y Y R G G Super snelheid G R Y Y Y B B G Onzichtbare spelers Y Y B R B G R R Performance Mode R R Y R B R R B Star Color R G G Y B G Y G Vocal Fireball

You may also like...

General chit-chat
Help Users
    KenniesNewName @ KenniesNewName: Brought to you by Raycon