Permalink for Post #20

Thread: DS #4726: Keroro RPG Kishi to Musha to Densetsu no Kaizoku (Japan)