Permalink for Post #12

Thread: DS #4726: Keroro RPG Kishi to Musha to Densetsu no Kaizoku (Japan)